Skip navigation.
Home

Embed Youtube or upload images in blogs

Just added some content onto the FAQ section (on the top menu) on how to embed a youtube video or upload and insert an image onto your blog using the WYSIWYG editor. Please try it out and have fun.

cheers.

Here is another popular

Here is another popular video :)

funny :)

funny :)

"KUSUMA VADANA" from last

"KUSUMA VADANA" from last year's Christmas program.


This was a superhit !!!

This was a superhit !!! Worth watching again.

രേണു പാടിയ

രേണു പാടിയ ഒരു കുട്ടിക്കവിത...


അണ്ണാറക്കണ്ണാ മാമ്പഴംതായോ

അണ്ണാറക്കണ്ണായെന്നന്‍പായകണ്ണാ നീ
നല്ലൊരുമാമ്പഴം കൊണ്ടുത്തായോ

തെക്കേവളപ്പിലെ തേന്മാവിന്‍ കൊമ്പത്തെ
തേനൂറും മാമ്പഴം കൊണ്ടുത്തായോ

കാക്കച്ചിയമ്മയാ ചക്കരമാമ്പഴം
കൊത്തും മുമ്പേയതിറുത്തുതായോ

കൊച്ചേച്ചിവന്നതുകാണും മുമ്പേവേഗം
ഞെട്ടൊന്നുപൊട്ടിച്ചിട്ടിങ്ങുതായോ

വന്‍‌മരച്ചില്ലകള്‍ കേറിയിറങ്ങുവാന്‍
വന്‍വിരുതുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരാ

ആമരച്ചില്ലയില്‍ചെന്നുനീ വെക്കമാ-
മാമ്പഴം താഴേക്കൊന്നിട്ടുതായോ!

from http://oonjaal.blogspot.com/2007/10/blog-post_07.html